Projekt Wisła

Projekt został zainicjowany przez Opiekuna Koła Profesora Żmijewskiego, który podsunął studentom pomysł zaprojektowania na Wiśle mostu, na którym powstałoby centrum rekreacyjno-kulturalne. Pierwotna idea wyewoluowała w kierunku stworzenia kompleksowego projektu bulwarów wiślanych na praskim brzegu Wisły, tworzonego we współpracy ze studentami Wydziału Architektury.

Możliwość uczestniczenia w projekcie dała studentom wyjątkową okazję do zmierzenia się z pracą nad koncepcją dużej inwestycji, która wymagała szerszego spojrzenia na wszystkie aspekty kompleksowego założenia urbanistycznego oraz przeprowadzenia analizy różnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych.
Celem całego przedsięwzięcia było zaprezentowanie koncepcji architektonicznej obiektu popartej obliczeniami głównych elementów nośnych, potwierdzającymi poprawność przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego.

Wydział Inżynierii Lądowej Strona Główna Politechnika Warszawska
Copyright © 2013 by Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego WIL PW. Wszelkie prawa zastrzeżone.