Warbud – Skurcz betonu

Organizator: Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego Politechniki Warszawskiej
Partnerzy: Warbud SA, Warbud-Beton Sp. z o.o., Koło Naukowe Inżynierii Materiałów Budowlanych
Opiekun merytoryczny: dr inż. Grzegorz Adamczewski
Koordynator: Hubert Kowalczyk
Uczestnicy: 8 studentów Wydziału Inżynierii Lądowej PW

Cele i założenia:
Opracowanie wytycznych postępowania, podczas wznoszenia obiektów budowlanych w celu zredukowania wpływu skurczu betonu na elementy żelbetowe oraz betonowe.
Typ badań/ obserwacji
1. Sposób przygotowania podłoża pod płytę denną
2. Badanie wytrzymałości na ściskanie
3. Badanie skurczu w czasie
4. Badanie temperatury mieszanki
5. Pielęgnacja betonu
6. Warunki atmosferyczne
7. Technologia układania mieszanki betonowej
8. Analiza projektu wykonawczego
9. Nadzór nad poprawnością wykonywania prac, zgodność z projektem
10. Organizacja prac na budowie
11. Zapobieganie powstawaniu rys oraz naprawa już istniejących

Szczegóły projektu:
Zjawisko skurczu betonu jest bardzo dokładnie znane środowisku naukowemu. Projekt ma na celu wykorzystać tą wiedzę oraz własne badania i obserwacje w celu sporządzenia praktycznego opracowania, które pozwoli jednoznacznie wskazać zależność między:
-wytrzymałością betonu na ściskanie,
-konsystencją mieszanki betonowej,
-składem mieszanki betonowej,
-sposobem transportu mieszanki z wytwórni na budowę,
-technologią układania w deskowaniu,
-pielęgnacją betonu,
-warunkami atmosferycznymi
a skurczem.

Zostanie również sprawdzone czy założenia projektowe, odzwierciedlają warunki, które występują podczas wnoszenia obiektu na budowie.
Projekt zostanie zrealizowany przy współpracy z firmą Warbud SA, która jest generalnym wykonawcą budynku mieszkalnego, gdzie zostaną przeprowadzone powyższe badania oraz obserwacje- ul Pełczyńskiego, osiedle Premium, Warszawa.
Badania skurczu betonu zostaną przeprowadzone w laboratorium w aparacie Amslera na Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Wydział Inżynierii Lądowej Strona Główna Politechnika Warszawska
Copyright © 2013 by Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego WIL PW. Wszelkie prawa zastrzeżone.