Budownictwo Dostępne

Budownictwo Dostępne jest projektem stworzonym i realizowanym przez Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego. Projekt ów ma pomóc przystosować przestrzeń miejską, zarówno publiczną jak i prywatną, dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Celem projektu jest stworzenie platformy, która umożliwi osobom niepełnosprawny pokonywanie niewielkich ilości schodów. Cechą, która odróżnia tę platformę od wszystkich innych elektrycznie lub pneumatycznie napędzanych wind lub platform, jest jej niemal zerowy koszt utrzymania. Oznacza to, że po jednorazowym zainstalowaniu urządzenia nie są wymagane żadne inne dodatkowe koszty eksploatacyjne poza okresowymi przeglądami technicznymi.

Projekt został stworzony z myślą o budynkach użyteczności publicznej, do których by się dostać, trzeba pokonać 3-5 stopni. Często nie ma miejsca na podjazd, który według wymagań, musi mieć konkretne nachylenie, a instalowanie pneumatycznych platform jest nieopłacalne. Celem projektu jest stworzenie oraz rozpowszechnienie platformy, która będzie stanowiła zamiennik dla istniejących zbyt długich podjazdów dla wózków lub drogich, pneumatycznych bądź elektrycznych wind i podjazdów. Projekt powinien zostać zrealizowany do 31 grudnia 2016 roku.

Głównym motorem napędowym platformy ma być wykorzystanie ludzkich mięśni. Platforma, zaprojektowana by przenieść obciążenie ok. 2000 N, będzie sztywno połączona z wyciągarką. Poprzez poruszanie dźwignią dołączoną do wyciągarki, będzie się ona przesuwała w górę, bądź w dół, zgodnie z życzeniem użytkownika. Platforma będzie się przesuwała po lince od wyciągarki, zarówno jak poruszała w dwóch profilach umieszczonym przy krawędzi schodów, dla utrzymania przeciwwagi oraz równowagi. Jeśli użytkownik będzie po przeciwnej stronie schodów niż platforma, możliwe jest, by za pomocą korby umieszczonej przy każdej krawędzi schodów, przeciągnąć platformę do siebie. W przypadku braku miejsca na schodach, platformę będzie można złożyć, zostawiając jedynie oba profile. Dalszy z nich powinien znajdować się ok. 35 cm od krawędzi schodów. Szacuje się, że pokonanie 5 stopni powinno zająć użytkownikowi do 4 minut, co jest porównywalne z czasami aktualnych platform elektrycznych.

Projekt został stworzony z myślą o wykonaniu, przetestowaniu, a następnie wdrożeniu do przestrzeni publicznej innowacyjnego modelu platformy o niskim koszcie wykonania i eksploatacji, umożliwiającej osobom niepełnosprawnym ruchowo pokonywanie schodów. Projekt ten jest niezwykle medialny, jako że zakłada, iż Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, inne organy publiczne oraz prywatni inwestorzy będą korzystać z platformy stworzonej przez Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego PW w celu ułatwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym. Jednocześnie z platformy mogą korzystać również osoby starsze, matki z wózkami bądź dzieckiem oraz Ci, którzy będą jej potrzebować. W dodatku projekt jest nie tylko czymś innowacyjnym oraz medialnym, lecz również zagadnieniem wieloaspektowym, co pozwala na współpracę studentów oraz pracowników uczelni zajmujących się różnymi dziedzinami nauki oraz osobisty rozwój know-how. Studenci biorący udział w tym projekcie będą przeprowadzać wszelkie obliczenia w programie Abaqus, przez co również poznają ten program. Najważniejszy jednak jest fakt, że ten projekt ułatwi funkcjonowanie innym ludziom. Jeżeli ten projekt się powiedzie, w przyszłości planowane jest rozwinięcie modelu platformy o nowe funkcjonalności oraz zaprojektowanie innych urządzeń przystosowujących przestrzeń miejską dla osób z niepełnosprawnością ruchową, narządów wzroku i słuchu.

Wymiernym efektem projektu będzie stworzenie funkcjonalnego prototypu platformy. Następnie urządzenie zostanie przedstawione Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy. Za zgodą Miasta planuje się zastosowanie pilotażowej platformy w przestrzeni miejskiej i zbadanie pod względem konkurencyjności wobec już istniejących rozwiązań. Przy pozytywnym wyniku pilotażu podjęte zostaną kolejne kroki zmierzające do wdrożenia urządzenia na szerszą skalę.
Projekt Budownictwo Dostępne otrzymał w 2016 roku dofinansowanie w ramach Małej Puli na Projekty Naukowe Rady Kół Naukowych PW.

Koordynator: Kamil Kowalski
Adres kontaktowy: kamil.kowalski@il.pw.edu.pl

Wydział Inżynierii Lądowej Strona Główna Politechnika Warszawska
Copyright © 2013 by Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego WIL PW. Wszelkie prawa zastrzeżone.