Dom Energooszczędny 2016

Organizator: Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego Politechniki Warszawskiej
Opiekun projektu: dr inż. Szymon Firląg
Koordynator: Piotr Grudzień
Uczestnicy: 20 studentów Wydziału Inżynierii Lądowej PW
Czas trwania: marzec 2016 – styczeń 2017 (dwa semestry)
Cele i założenia:

• Popularyzacja specjalności Budownictwo Zrównoważone na Wydziale Inżynierii Lądowej PW;
• Zdobycie przekrojowej, popartej praktycznym doświadczeniem wiedzy
o sposobach zwiększania efektywności energetycznej domów jednorodzinnych;
• Nauka obsługi oprogramowania Autodesk Revit oraz Green Building Studio;
• Stworzenie modeli budynków na bazie projektów oraz przeprowadzenie symulacji kosztów ich użytkowania, zużycia wody oraz emisji CO2;
• Propozycja energooszczędnych rozwiązań dla domów jednorodzinnych na poziomie projektu;
• Opracowanie projektów budynków w standardzie energooszczędnym/pasywnym;
• Analiza opłacalności wykorzystania odnawialnych źródeł energii w celu zaprojektowania domów zeroenergetycznych/plus-energetycznych.

Szczegóły projektu:
Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zdobywania przez studentów wiedzy w praktyce oraz rosnącą popularność budownictwa energooszczędnego w branży budowlanej.

Planuje się pozyskać projekty domów jednorodzinnych, na bazie których uczestnicy projektu naukowego utworzą modele budynków w programie Autodesk Revit. Następnie, przy wykorzystaniu oprogramowania Autodesk Green Building Studio, wykonane zostaną symulacje energetyczne. Ich wynikiem będzie kompleksowa prognoza kosztów użytkowania budynków, zużycia wody oraz emisji CO2.

Kolejnym etapem projektu będą cykliczne wydarzenia organizowane przez Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego, które zapewnią uczestnikom praktyczną wiedzę na temat sposobów zwiększania efektywności energetycznej budynków. Planuje się podjąć następujące tematy (w nawiasach propozycja wydarzenia):

• Energooszczędne materiały budowlane (zajęcia w laboratorium ITB);
• Mostki termiczne (warsztaty z kamerą termowizyjną);
• Architektura i ekspozycja (wykład, współpraca ze studentami Wydziału Architektury);
• Wentylacja (test Blower Door);
• Instalacje grzewcze (spotkanie w siedzibie firmy Viessmann, pokaz produktów);
• Automatyka domowa (wycieczka do domu pokazowego);
• Odnawialne źródła energii i magazynowanie (warsztaty z członkami kół naukowych Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa);
• Prawne i ekonomiczne aspekty obrotu energią (prelekcja o programach wsparcia, studium przypadku).

Po każdym wydarzeniu będą odbywały się spotkania warsztatowe przy komputerach. Na podstawie uzyskanej wiedzy uczestnicy dokonają zmian w swoich projektach budynków, śledząc wyniki symulacji energetycznej w oprogramowaniu Green Building Studio i optymalizując koszty eksploatacji. Przewiduje się organizację minimum jednego wydarzenia tematycznego i jednych warsztatów projektowych w miesiącu.

W ramach projektu możliwe jest zorganizowanie wydarzeń towarzyszących (takich jak: targi, konferencja, debata, itp.) oraz podjęcie współpracy z podmiotami zewnętrznymi:

• Inne uczelnie (zapewnienie merytorycznego wsparcia);
• Media (objęcie projektu patronatem medialnym);
• Wydawnictwa branżowe (udostępnienie projektów architektonicznych, publikacja);
• Przedsiębiorstwa (wykorzystanie opracowanych rozwiązań w celach komercyjnych).

Po dwóch semestrach uczestnicy zaprezentują efekty swojej pracy w charakterze „przed i po” podczas wystawy, która odbędzie się na terenie Wydziału Inżynierii Lądowej. Jeśli projekt zakończy się powodzeniem i uda się spełnić jego podstawowe założenia, planowane jest opublikowanie rezultatów w czasopiśmie branżowym. Przewiduje się także wykorzystanie opracowanych projektów lub ich części przez uczestników w swoich pracach dyplomowych.

Projekt naukowy „Dom Energooszczędny 2016” może zostać kontynuowany w kolejnych latach. Rozważana jest możliwość poszerzenia go o budynki użyteczności publicznej, budynki wysokościowe oraz osiedla mieszkaniowe. Dopuszcza się także przekształcenie projektu w przedmiot obieralny dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej.

419023_601946096496470_195757171_n

Wydział Inżynierii Lądowej Strona Główna Politechnika Warszawska
Copyright © 2013 by Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego WIL PW. Wszelkie prawa zastrzeżone.