BIS – Budowy i Szkolenia

BiS

Opis projektu

BiS, czyli “Budowy i Szkolenia” to projekt zrzeszający grupę członków Koła zajmujących się organizacją takich wydarzeń jak wycieczki techniczne na budowy, seminaria, szkolenia czy wyjścia na konferencje organizowane przez podmioty zewnętrzne.

Celem projektu jest zaznajomienie studentów ze środowiskiem firm budowlanych i organizacji naukowych oraz poszerzanie zakresu umiejętności i wiedzy w różnorodnych dziedzinach związanych z budownictwem.

Projekt sprzyja także powiększaniu grona studentów zaangażowanych w pracę Koła, dzięki umożliwieniu organizacji wydarzeń i przyjęciu odpowiedzialności za proste zadania. Co więcej pozwala na przybliżenie członkom realiów budowy oraz podkreślenie konieczności stałego rozwijania własnych umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach.

Projekt realizowany jest na zasadzie zorganizowana i koordynacji grupy studentów chętnych do organizacji różnorakich wydarzeń. Członkowie grupy współpracując przy realizacji poszczególnych przedsięwzięć mają okazję doskonalenia umiejętności pracy zespołowej oraz zdolności organizatorskich.

Wkład uczestników zostaje doceniony i wynagrodzony poprzez zapewnienie im pierwszeństwa w zapisach na wydarzenia organizowane przez Koło oraz możliwość zdobycia wiedzy spoza programu nauczania.

Organizatorzy

Budowy:

Hubert Kowalczyk, , tel. 510 168 042

Szkolenia:

Ilona Laskowska,, tel. 513 652 970

Wydział Inżynierii Lądowej Strona Główna Politechnika Warszawska
Copyright © 2013 by Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego WIL PW. Wszelkie prawa zastrzeżone.