Misja Tyritake

Tyritake

Opis projektu

W ramach projektu członkowie Koła biorą udział w pracach konserwatorskich i zabezpieczających wykop na stanowisku archeologicznym Tyritake na Krymie, połączonych z inwentaryzacją starożytnych konstrukcji i badaniami nad ich formą oraz techniką wznoszenia. Po powrocie obserwacje i wnioski z badań są opracowywane i zbierane w podsumowującym wyjazd zbiorowym opracowaniu naukowym.

Projekt jest realizacją grantu rektorskiego „Rewitalizacja obiektów starożytnych – analiza form architektonicznych i technik budowlanych na terenie współczesnego miasta Kercz na Ukrainie”. Współpracujemy z Muzeum Narodowym w Warszawie oraz Muzeum Archeologicznym w Kerczu. Inspiratorem przedsięwzięcia odbywającego się cyklicznie od 2011 roku jest Opiekun Koła dr Wojciech Terlikowski.

Edycja 2013

W dniach od 8 sierpnia do 27 sierpnia odbył się kolejny, trzeci wyjazd naukowo – badawczy na Krym, w którym wzięło udział 10 członków Koła i 6 pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej. Celem wyjazdu była Misja Konserwatorsko-Rekonstrukcyjna Politechniki Warszawskiej „Tyritake” Muzeum Narodowego w Warszawie pod kierunkiem dr Wojciech Terlikowskiego. Kierownikiem Misji Archeologicznej był Alfred Twardecki, kustosz Galerii Sztuki Starożytnej.

Po wielu miesiącach przygotowań i bardzo ciężkiej pracy nad zorganizowaniem całego przedsięwzięcia studenci wyruszyli w podróż na Ukrainę. W trakcie trwającej 9 dni podróży realizowane było pierwsze założenie wyjazdu, poznanie pięknej architektury naszych wschodnich sąsiadów. Pierwszym przystankiem był Lwów, gdzie studenci mogli podziwiać m.in. Stare Miasto wpisane na listę Światowego dziedzictwa UNESCO, dzięki doskonałemu połączeniu architektonicznych i artystycznych tradycji środkowo – wschodniej Europy z wpływami z wpływami włoskimi i niemieckimi. O randze Lwowa świadczy fakt, że ponad pięćdziesiąt procent zabytków dzisiejszej Ukrainy znajduje się w tym mieście. Następnie studenci udali się do Odessy, gdzie zwiedzili gmach Teatru Opery i Baletu oraz Filharmonii. Oprócz licznych monumentalnych kamienic budowanych przez najlepszych architektów na uwagę zasługiwał gmach dworca głównego oraz schody potiomkinowskie. Ponadto młodzi inżynierowie zgłębiali wiedzę niezbędną podczas konserwacji i rekonstrukcji Tyritake zwiedzając park archeologiczny w Olbi i Chersonez Taurydzki antyczne miasto greckie na Krymie. Innym ciekawym miejscem pod względem architektury i historii był Bakczysaraj – stolica chanatu krymskiego oraz symbol krymskiego Orientu.

10. dnia studenci pojechali do Kerczu, gdzie znajduje się antyczne miasto Tyritake. Po wstępnej analizie wykopu dr Wojciech Terlikowski rozdzielił pracę i uczestnicy wyjazdu zabrali się do wykonywania powierzonych obowiązków. Należało oczyścić murki. Te, które były rekonstruowane w poprzednich latach należało sprawdzić czy nie mają żadnych ubytków, ewentualne zniszczenia naprawić. Pozostałe murki trzeba było zrekonstruować a następnie wszystkie po wyżej wymienionych czynnościach zhydrofobizować specjalnymi preparatami firmy Remmers. Cała grupa ciężko pracowała. Każdy uczestnik dawał z siebie wszystko aby praca była ukończona w wyznaczonym terminie.

Wyjazd zakończył się sukcesem. Współpraca studentów Inżynierii Lądowej z Muzeum Narodowym okazała się na tyle owocna, że istnieje możliwość kontynuowania prac konserwatorskich przy tworzeniu archeologicznego parku w Tyritake. Studenci mogą rozwijać swoją wiedzę w zakresie rewitalizacji zabytków i zdobywać cenne doświadczenie w tej dziedzinie budownictwa.

Linki

paseklogoMUZEUM_94x250

Wydział Inżynierii Lądowej Strona Główna Politechnika Warszawska
Copyright © 2013 by Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego WIL PW. Wszelkie prawa zastrzeżone.