Syria

W dniach 19.09.2008 – 04.10.2008 odbył się naukowo-badawczy wyjazd do Syrii, w którym wzięło udział 27 członków Koła. Wyprawa, zorganizowana we współpracy z dr Marcinem Wegnerem z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, miała na celu umożliwienie studentom zgłębienie tajników starożytnych konstrukcji murowych oraz dokonanie przez młodych adeptów budownictwa inwentaryzacji ruin wczesnochrześcijańskiej bazyliki w Palmyrze. Oba te zadania zostały zrealizowane na najwyższym poziome.

Po wielu miesiącach przygotowań i bardzo ciężkiej pracy nad zorganizowaniem całego przedsięwzięcia studenci wyruszyli w podróż do Palmyry. W trakcie trwającej 9 dni podróży realizowane było pierwsze założenie wyjazdu: poznanie starożytnych ruin znajdujących się w Syrii. Studenci zwiedzili zatem m.in. Damaszek (narodowe Muzeum Archeologiczne, Meczet Umajjadów); miejscowości ze starożytnymi ruinami takie jak: Shahba (świątynia Seraj z VI-V wieku n.e. wykonana z wielkich głazów bazaltowych), Bosra (teatr rzymski z II wieku p.n.e. na 15 000 widzów), Aleppo, Ebli (niestety gliniane konstrukcje tego miasta nie przetrwały, są jednak odtwarzane przez grupy pracujących tam architektów), czy ruiny starożytnego miasta Dura Europos. Młodzi inżynierowie mogli również przyjrzeć się przykładom konstrukcji wczesnośredniowiecznych: zamkom krzyżowców Krak des Chevaliers i Kalat Salah ad-Din, kościołom w miejscowości Ezra (kościół greko-katolicki z V wieku n.e. oraz prawosławny kościół św. Jerzego również z V wieku – najstarsze obiekty pełniące funkcję sakralną w całej Syrii, gdzie studenci dowiedzieli się jak starożytni radzili sobie ze spękaniami nadproży wynikającymi z ruchów sejsmicznych) oraz Klasztorowi św. Szymona Słupnika okalającego słup, na którym pustelnik spędził 43 lata swojego życia. Ogromne zainteresowanie i zachwyt wzbudziły łuki wzniesione na 25 metrowych słupach dookoła słupa św. Szymona.

Dziewiątego dnia, po przyjeździe do Palmyry, studenci ochoczo zabrali się do pracy pod kierownictwem dr Wojciecha Terlikowskiego. Cała inwentaryzacja wraz z opracowaniem wyników pomiarów trwała 4 dni. Rozpoczęto od założenia poligonu, podziału na sektory i ustalenia tego, które kamienie należy pomierzyć, a które nanieść schematycznie. Następnie wykonane na papierze milimetrowym szkice przeniesiono do komputera i stworzono plan bazyliki, na którym łatwo wyznaczyć charakterystyczne punkty (absydę, nawy boczne, wejście). Na podstawie tego planu wykonywane były prace archeologiczne, które rozpoczęły się już po opuszczeniu Syrii przez członków KNBO.

Zakończony sukcesem wyjazd do Syrii otworzył przed studentami Wydziału Inżynierii Lądowej możliwości kolejnych wyjazdów zagranicznych, gdzie młodzi ludzie mogą w niecodziennych warunkach konfrontować swoją wiedzę z praktyką inżynierską. Praca nad rewitalizacją zabytkowych obiektów pozwala spojrzeć na budownictwo z zupełnie innej perspektywy.

Wydział Inżynierii Lądowej Strona Główna Politechnika Warszawska
Copyright © 2013 by Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego WIL PW. Wszelkie prawa zastrzeżone.