Geoforum

Geoforum

Opis projektu

Ogólnopolska Studencka Konferencja Geotechniczna jest to inicjatywa studentów z aż 5 polskich uczelni wyższych takich jak Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Poznańska.
Celem przedsięwzięcia jest animowanie działalności naukowej już w trakcie studiów I i II stopnia, co sprzyja formowaniu się profesjonalnej kadry naukowej i dydaktycznej, a tym samym rozwojowi polskiej geotechniki. Jest to okazja do spotkania studentów z całej Polski, wymiany wiedzy, poglądów i zainteresowań, związanych z zagadnieniami mechaniki gruntów i fundamentowania.

Edycja 2013

W Piątek 25 października 2013 roku, w Gmachu Głównym o godzinie 10:00 rozpoczęła się I Ogólnopolska Studencka Konferencja Geotechniczna GEOFORUM. Pani Dziekan prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska zaszczyciła nas swoją obecnością i oficjalnie otworzyła Konferencję. Jako pierwszy wystąpił Gość Honorowy: Prezydent Polskiego Komitetu Geotechniki prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz. Następnie Studenci z pięciu najlepszych polskich uczelni wyższych przedstawili swoje referaty. Poziom wszystkich wystąpień był bardzo wysoki, a dyskusja napędzana pytaniami Jury oraz publiczności była nieraz burzliwa.
W przeprowadzonym konkursie referatów wyłoniono następujących laureatów:

I miejsce:

inż. Tomasz Pasik, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

II miejsce:

inż. Maciej Król, Politechnika Wrocławska

III miejsce:

inż. Krzysztof Fedor, Politechnika Warszawska

Wyróżnienia:

inż. Zofia Waliszewska
inż. Arkadiusz Borkowski, Politechnika Poznańska
Justyna Wieczorek, Politechnika Poznańska

Druga część Konferencji odbyła się w Centrum Wodnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie uczestnicy mieli okazje zwiedzić nowoczesne laboratoria działające w tym gmachu.

Linki

www.geoforum.il.pw.edu.pl

Wydział Inżynierii Lądowej Strona Główna Politechnika Warszawska
Copyright © 2013 by Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego WIL PW. Wszelkie prawa zastrzeżone.