DreamLab

DreamLab350x680

Opis projektu

Zaciekawieni koncepcją architektoniczną rozbudowy gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej postanowiliśmy pilniej przyjrzeć się temu zagadnieniu projektowemu. Dzięki uprzejmości autora projektu dotarliśmy do niezbędnej dokumentacji, podjęliśmy współpracę z pracownikami naszego wydziału oraz wspólnie wykreowaliśmy pomysł na projekt naukowy. Postanowiliśmy zaprojektować budynek laboratoryjny w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Chcemy zachęcić jak najwięcej studentów będących na etapie pisania prac dyplomowych do współpracy przy opracowywaniu wielobranżowych rozwiązań projektowych.

Cele mamy ambitne:  chcemy wspólnie wykonać projekt rozbudowy gmachu WIL poprzez adaptację istniejącej koncepcji architektonicznej. Dokonać analizy oraz porównania możliwych do zastosowania rozwiązań konstrukcyjnych, instalacyjnych, materiałowych i organizacyjnych powstałych z naciskiem na innowacyjne zagadnienia zrównoważonego rozwoju. Podsumowaniem naszej pracy będzie prezentacja opracowanych rozwiązań projektowych.

Projektem tym pragniemy uwidocznić potrzebę rozbudowy WIL w celu zdobycia niezbędnej dla rozwoju i badań przestrzeni naukowej oraz laboratoryjnej, a także przedstawić propozycję zaspokojenia tej potrzeby. Dodatkowo, chcemy budować świadomośc wśród studentów oraz kadry naukowej o istniejących możliwościach realizacji prac dyplomowych w atrakcyjny sposób, z wykorzystaniem rzeczywistych wyzwań projektowych i problemów badawczych, opierających się na współpracy z innymi dyplomantami.

Planujemy stworzenie bazy prac dyplomowych (inżynierskich, magisterskich) opartych na projekcie rozbudowy gmachu WIL. Dzięki współpracy i kooperacji dyplomantów stworzyć obszerne opracowanie rozwiązań projektowych. Prace dyplomowe mogą dotyczyć m.in: posadowienia, konstrukcji, architektury, instalacji, analizy BIM, LCA, zagadnień organizacyjnych, materiałowych, problematyki certyfikacji wielokryterialnej, aspektów ekologicznych.

W ramach realizowanego projektu planowane jest organizowanie szkoleń dotyczących wykorzystywanego oprogramowania, certyfikacji, budownictwa zrównoważonego.

Zaproszenie do udziału w projekcie

Jeśli jesteś studentem Politechniki Warszawskiej, zainteresowanym zrównoważonym budownictwem, poszukującym tematu pracy dyplomowej (inżynierskiej, magisterskiej) lub po prostu zaciekawił Cię nasz pomysł, skontaktuj się z nami! Czekamy na Ciebie i Twoje pomysły!

Organizatorzy

Dariusz Kulig, , tel. 730 901 118
Tomasz Półtorak, 

Opiekun naukowy

dr inż. Szymon Firląg

Wydział Inżynierii Lądowej Strona Główna Politechnika Warszawska
Copyright © 2013 by Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego WIL PW. Wszelkie prawa zastrzeżone.