KePS

KEPS2

Opis projektu

Cyklicznie organizowane spotkania, na których członkowie Koła wygłaszają krótkie prezentacje dotyczące zagadnień związanych z branżą budowlaną. Dla uczestników wydarzenia jest to okazja do wstępnego zapoznania się z poruszanymi tematami, a dla samych prelegentów – świetna możliwość doskonalenia swoich umiejętności prezentacji.

Na każde spotkanie członkowie KNBO przygotowują kilka krótkich prezentacji, trwających po około 5 minut. Po panelu prezentacji i dyskusji odbywa się krótkie spotkanie Koła, na którym omawiane są nadchodzące wydarzenia i plany Koła, po których uczestnicy mogą porozmawiać z koordynatorami poszczególnych projektów.

Dzięki uczestnictwie w projekcie studenci mają okazję do zapoznania się z ciekawymi zagadnieniami, które nie są objęte programem studiów, doskonalą swoje zdolności prezentowania oraz uzyskują możliwość zaangażowania się w projekty obecnie realizowane przez członków Koła.

Kolejne odsłony tego wydarzenia cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród studentów, a w planach mamy podniesienie tej inicjatywy do rangi międzyuczelnianej.

Organizatorzy

Kamil Kowalski, , tel.603 424 007

Wydział Inżynierii Lądowej Strona Główna Politechnika Warszawska
Copyright © 2013 by Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego WIL PW. Wszelkie prawa zastrzeżone.