O Kole

Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego powstało w 2007 roku i jest największym kołem naukowym na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Działamy w szeroko pojętej dziedzinie budownictwa ogólnego, a naszym głównym celem jest umożliwienie studentom wykorzystania zdobytej na studiach wiedzy w praktyce poprzez uczestnictwo w licznych projektach naukowych:

- Dom Energooszczędny 2016 – opracowujemy rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną domów jednorodzinnych na poziomie projektu;

- Zrównoważona Rewitalizacja Warszawy – na podstawie autorskiego algorytmu oceniamy zdolność rewitalizacyjną budynków, a następnie proponujemy koncepcję ich rewitalizacji zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;

- Budownictwo Dostępne – pokonujemy bariery architektoniczne, które utrudniają osobom niepełnosprawnym poruszanie się w przestrzeni miejskiej, budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych;

- Badania i Rozwój – we współpracy z kadrą naukową naszego wydziału i firmami budowlanymi prowadzimy badania elementów konstrukcji oraz obserwacje związanych z ich wykonaniem procesów technologicznych.

Organizujemy także regularne wyjścia na budowy, spotkania z ekspertami z dziedziny budownictwa, szkolenia z programów inżynierskich oraz wycieczki do zakładów produkcyjnych i fabryk. Staramy się popularyzować wiedzę o budownictwie ogólnym poprzez darmowe udostępnianie studentom licznych czasopism naukowych i branżowych. Wierzymy, że współczesne budownictwo cechuje interdyscyplinarność, dlatego chętnie podejmujemy współpracę z innymi kołami naukowymi i organizacjami związanymi z energetyką, inżynierią środowiska, urbanistyką i architekturą.

Nasi Opiekunowie

Opiekun naukowy dr hab. inż. Wojciech Terlikowski

Opiekun naukowy

dr inż. Wojciech Terlikowski

Zarząd koła

2016/2017:

Prezes: Michał Kryżman

Wiceprezesi: Hubert Kowalczyk, Adam Kubiak

Skarbnik: Magdalena Cegiełko

Sekretarz: Paulina Olczak

Członkowie Zwyczajni Zarządu: Piotr Grudzień, Mateusz Terlikowski

2015/2016:

Prezes: Łukasz Terlikowski

Wiceprezesi: Ilona Laskowska, Piotr Grudzień

Skarbnik: Kamil Kowalski

Sekretarz: Paulina Olczak

Członkowie Zwyczajni Zarządu: Hubert Kowalczyk, Igor Marynowski

2015:

Prezes: Łukasz Terlikowski

Wiceprezesi: Ilona Laskowska, Wojciech Czurakowski

Skarbnik: Kamil Kowalski

Sekretarz: Hubert Kowalczyk

Członkowie Zwyczajni Zarządu: Klaudia Bebczuk, Piotr Grudzień

2013:

Prezes: Beata Kutera

Wiceprezesi: Dariusz Kulig, Tomasz Półtorak

Skarbnik: Barbara Szucio

Sekretarz: Piotr Balcerowski

Członkowie Zwyczajni Zarządu: Martyna Wojnar, Magdalena Burzyńska, (Damian Cudzik)

2012:

Prezes: Krzysztof Fedor

Wiceprezesi: Maria Ruta, Damian Cudzik

Skarbnik: Michał Łukasiewicz

Sekretarz: Tomasz Gałka

Członkowie Zwyczajni Zarządu: Zofia Waliszewska, Piotr Janowski

2011:

Prezes: Małgorzata Belka

Wiceprezesi: Kacper Wasilewski, Sebastian Wilomski

Skarbnik: Karol Drabik

Sekretarz: Artur Kubat

Członkowie Zwyczajni Zarządu: Tomasz Gałka, Zofia Waliszewska

2010:

Prezes: Tomasz Olechowski

Wiceprezesi: Anna Kwit, Anna Celmer Al-Sabouni

Skarbnik: Paweł Szobski

Sekretarz: Barbara Poliwka

Członkowie Zwyczajni Zarządu: Małgorzata Belka, Sebastian Wilomski

2008-2009:

Prezes: Jacek Wojciechowski

Wiceprezesi: Michał Bożek, Andrzej Kasprzak

Skarbnik: Sylwia Pskit

Sekretarz: Tomasz Olechowski

Członek Zwyczajny Zarządu: Anna Kwit, Kacper Wasilewski

2007:

Prezes: Jacek Wojciechowski

Wiceprezesi: Michał Bożek, Andrzej Kasprzak

Skarbnik: Sylwia Pskit

Sekretarz: Tomasz Olechowski

Członek Zwyczajny Zarządu: Anna Kwit

Wydział Inżynierii Lądowej Strona Główna Politechnika Warszawska
Copyright © 2013 by Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego WIL PW. Wszelkie prawa zastrzeżone.